Phòng - Ban

Phòng Công tác xã hội

1.     Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng:          ThS. Nguyễn Huy Tuấn

Phó trưởng phòng:    CN. Nguyễn Thu Huyền

Tổ trưởng công tác:   CV. Hà Thị Cẩm Xuyên

2.     Nhân lực: 33 CBVC, trong đó 09 Thạc sĩ; 14 Cử nhân; 08 Điều dưỡng, 01 hộ sinh, 01 Y công

3.     Cơ cấu, tổ chức:

-        Bộ phận tiếp đón, chỉ dẫn và hướng dẫn người bệnh.

-        Bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện.

-        Bộ phận đánh giá sự hài lòng của người bệnh và công tác từ thiện.

-        Bộ phận Tổng đài chăm sóc khách hàng.

-        Bộ phận tư vấn tâm lý cho bệnh nhân, nhân viên y tế.

4.     Lịch sử

Phòng Công tác xã hội được thành lập từ tháng 4 năm 2014.

5.     Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

BSCKII Trần Quốc Việt  - PGĐ kiêm phụ trách phòng (4/2014 - 3/2015)

ThS. Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch CĐ kiêm trưởng phòng (từ 4/2015 đến nay)

Tập thể phòng Công tác xã hội

 

6.     Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công tác xã hội là một phòng chức năng hoạt động dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội để hỗ trợ người bệnh được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý xã hội trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện phụ sản trung ương.

6.1.  Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh, bao gồm:

- Đón tiếp chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.

- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý xã hội và tổ chức thực hiện.

- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.

- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền lợi, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

6.2.  Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng  đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo.

- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

6.3.  Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

6.4.  Hỗ trợ nhân viên y tế:

- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị. 

- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

 

6.5.  Đào tạo, bồi dưỡng:

- Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

6.6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

6.7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng. 

7. Thành tích

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2022.

Bằng khen Bộ Y tế năm 2017, 2019, 2020.

Bằng khen Công đoàn y tế Việt Nam năm 2019;

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2014.

Đơn vị đạt thành tích xuất sắc tham gia đội hình tiếp sức người bệnh năm 2016

Giải nhất chung kết Hội thi sáng tác slogan và giao tiếp ứng xử giỏi 2016

Giấy Tổ công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2014, 2017, 2022