Phòng - Ban

Phòng Chỉ đạo tuyến

Điện thoại/Fax:       024. 39346741

Email :        chidaotuyenpstw@gmail.com        

1.Lãnh đạo khoa:

1. Trưởng phòng:

   BSCKII. Phạm Duy Duẩn                     Tel CQ:02439346741          

                                                                Diđộng: 0979728882

2. Phó trưởng phòng:

   BSCK II : Phạm Văn Chung                 Di động: 0978243772

3. Tổ trưởng công tác:

   Ths. Trịnh T. Thúy Hằng                      Di động: 0989099373

2.Nhân lực: Tổng số CBNV :21                          Trong đó :

                        + Bác sĩ CKII: 07                                + Bác sĩ CKI: 03

                        + Bác sĩ nội trú: 0                               + CN y tế công cộng.

                        +  Đại học Điều dưỡng: 03                + Sau đại học : 07


Các bộ phận

-  Bộ phận lập kế hoạch.

-   Bộ phận chỉ đạo tuyến, khảo sát, giám sát hỗ trợ chuyên môn

-   Bộ phận đào tạo chuyển giao kỹ thuật

              -  Bộ phận tổng hợp, thống kê, thông báo tuyến

-   Bộ phận truyền thông, công nghệ thông tin

3.Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển của Phòng chỉ đạo tuyến

Ngày 14/5/1966, Thủ tư­ớng Chính phủ ký Quyết định số 88/CP thành lập Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, trong đó Phòng Ngoại viện  (Phòng Chỉ đạo tuyến hiện nay) đã chính thức được thành lập do Bác sĩ Đinh Thế Mỹ phụ trách.

Giai đoạn từ 1975 đến nay: hoạt động chỉ đạo ngành trải rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước (63 tỉnh thành, phố).

4. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu

Chức năng:

 Phòng Chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới, luân phiên cán bộ, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc bệnh viện.

Nhiệm vụ:

  1. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới; theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của các bệnh viện thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến được Bộ Y tế phân công;
  2. Triển khai các Đề án, Dự án vốn ngân sách nhà nước, vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài về chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ, đào tạo chuyển giao kỹ thuật;
  3. Đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành Phụ sản và sơ sinh theo nhu cầu của bệnh viện tuyến dưới.
  4. Tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học, tập huấn chuyên đề, hội chẩn trực tuyến;
  5.  Theo dõi, giám sát, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm các trường hợp sai sót chuyên môn của tuyến dưới;
  6. Theo dõi, thẩm định, báo cáo hoạt động Tử vong mẹ và thẩm định Tử vong mẹ tại 31 tỉnh;
  7. Tham gia hỗ trợ tuyến dưới tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bệnh viện và Bộ Y tế.

 

CÁC DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tập thể CBVC Phòng Chỉ đạo tuyến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từng bộ phận trong phòng luôn chủ động, sáng tạo nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, có hiệu quả công tác cao, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ theo Quy chế bệnh viện, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng được màng lưới chuyên khoa Phụ Sản từ tuyến cơ sở đến trung ương tại tất cả các tỉnh, thành trong toàn quốc.

- Quyết định tặng Bằng Khen cuả Thủ tướng Chính Phủ năm 2014.

- Quyết đinh tặng Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế tặng “Đã có thành tích xuất sắc thực trong việc thực  hiện Đề án 1816 của Bộ y tế giai đoạn 2008-2010” theo Quyết định số:1250/QĐ-BYT ngày 26/4/2011

- Quyết định tặng Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ y tế tặng “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2011” theo Quyết định số 2078/QĐ-BYT ngày 15/6/2014.

- Quyết định tặng Bằng  khen của Bộ trưởng y tế năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022.

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” do Bộ Y tế trao tặng.

- Liên tục đạt các danh hiệu “ Tổ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu” do Công đoàn Bệnh viện và Công đoàn Y tế Việt nam trao tặng.

- Nhiều cá nhân đạt các danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi, Đoàn viên Công đoàn xuất sắc nhiều năm liên và đạt danh hiệu “ Gia đình CNVC tiêu biểu”.

- 10/21 cá nhân được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác.

- 05/21 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì  có thành tích tốt trong việc Hỗ trợ và điều trị dịch Covid 19 tại thành Phố Hồ Chí Minh và Bình Dương năm 2021.