Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 1065/YCBG-PSTW ngày 30/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1066/YCBG-PSTW ngày 30/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1064/YCBG-PSTW ngày 30/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1060/YCBG-PSTW ngày 29/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1059/YCBG-PSTW ngày 29/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1058/YCBG-PSTW ngày 29/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 1057/TB-PSTW ngày 29/05/2024

Về việc mời chào giá chỉ định đơn vị thẩm định giá cho gói thầu: Mua sắm tã người lớn, tã trẻ em, băng vệ sinh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1049/YCBG-PSTW ngày 28/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo mời chào giá số 1040/TB-PSTW ngày 27/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1032/YCBG-PSTW ngày 24/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1025/YCBG-PSTW ngày 23/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1024/YCBG-PSTW ngày 23/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định giá

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1023/YCBG-PSTW ngày 23/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định giá

Chi tiết

Kỳ tích sản phụ vỡ tử cung 2 lần có...Duyên với Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Câu chuyện chúng tôi kể dưới đây như một mối nhân duyên kỳ lạ của sản phụ H.T.Duyên 37 tuổi ở Thái Bình.

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương