Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá mua sắm trang thiết bị ngày 30/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của bệnh viện

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 28/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác bệnh viện.

Chi tiết

Thông báo mời mua sắm trực tiếp ngày 27/06/2022

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-PSTW ngày 20/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá sửa chữa đầu camera của hệ thống phẫu thuật ngày 23/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa đầu camera của hệ thống phẫu thuật dùng cho khoa PTGMHS.

Chi tiết

Thư mời chào gói giá hàng hóa 22/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc ngày 21/06/2022

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc Vinphyton 1mg và Vintex cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá mặt hàng hóa chất OnSite TB IgG/Igm Combo Rapid test ngày 21/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng hóa chất OnSite TB IgG/Igm Combo Rapid test ( Test thử nhanh phát hiện kháng thể lao)

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa ngày 20/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có như cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đang có nhu cầu cần tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất bổ sung đấu thầu năm 2022 của bệnh viện Phụ sản Trung ương có giá trị dưới 1.500.000.000 đồng.

Chi tiết

Thư mời chào giá 16/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá gói hàng hóa ngày 14/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa ngày 10/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng.

Chi tiết

Thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá ngày 07/06/2022

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và khí y tế đấu thầu bổ sung năm 2022.

Chi tiết

Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Thư mời chào giá mặt hàng hoá chất

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số mặt hàng hóa chất sau

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương