Phòng - Ban

Phòng Công nghệ thông tin

Email: phongcnttpstw@gmail.com

ĐT: 024. 39393353

1.     Lãnh đạo phòng:

         Trưởng phòng              : KS. Nguyễn Văn Cường

         Phó trưởng phòng       : CN. Vương Hoàng Linh

         Tổ trưởng công tác      : KS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2.     Nhân lực:

31 CBVC, trong đó có 04 cán bộ trình độ thạc sĩ, 25 cán bộ trình độ đại học và 02 cán bộ trình độ cao đẳng

3.     Sơ lược lịch sử:

         Tiền thân phòng CNTT là Tổ Công nghệ thông tin thành lập ngày 23/7/2009 với 04 CBVC. Sau đó cùng với sự phát triển và yêu cầu nhiệm vụ Phòng Công nghệ thông tin được thành lập ngày 13/5/2011.

           Quyết định thành lập Phòng Công nghệ Thông tin của Bệnh viện Phụ sản Trung ương gồm 7 cán bộ.

4.     Chức năng nhiệm vụ / mũi nhọn chuyên sâu

1. Quản lý, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện.

2. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị Công nghệ thông tin.

3. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động của Bệnh viện cho các cán bộ viên chức;

4. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng LAN, Internet, hệ thống webside, thư điện tử. Đảm bảo việc kết nối thông tin giữa Bệnh viện với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan.

5.     Thành tích nổi bật

               Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế              : 07

               Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam   : 03

               Giấy khen của Đoàn thanh niên Bệnh viện  :15

               Giấy khen của Thành đoàn Hà Nội              : 04

               Và nhiều năm đạt danh hiệu Tổ Công đoàn kiểu mẫu từ 2012 - 2022