Thư mời chào giá số 403 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ chuyên môn tại Trung tâm tế bào gốc, máu cuống rốn