Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá ngày 28/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác bệnh viện.

Chi tiết

Thông báo mời mua sắm trực tiếp ngày 27/06/2022

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-PSTW ngày 20/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Dự kiến tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp năm 2022 với thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết

Thư mời chào gói giá hàng hóa 22/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đang có nhu cầu cần tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất bổ sung đấu thầu năm 2022 của bệnh viện Phụ sản Trung ương có giá trị dưới 1.500.000.000 đồng.

Chi tiết

Thư mời chào giá 16/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá gói hàng hóa ngày 14/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa ngày 10/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng.

Chi tiết