Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 417 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chyên môn tại Đơn vị chống đau

Chi tiết

Thư mời chào giá số 416 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế và dịch vụ bảo trì cho máy nghiền thủy tinh tại Khoa Dược

Chi tiết

Thư mời chào giá số 415 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế cho lồng ấp trẻ sơ sinh tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 402 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Trung tâm Sàn Chậu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 403 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ chuyên môn tại Trung tâm tế bào gốc, máu cuống rốn

Chi tiết

Thư mời chào giá số 401 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ y tế phục vụ chuyên môn cho Khoa Khám bệnh theo yêu cầu

Chi tiết