Thư mời chào giá số 401 ngày 27/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ y tế phục vụ chuyên môn cho Khoa Khám bệnh theo yêu cầu