Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 11-12/2021 (từ 10/11/2021 đến ngày 1/12/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 11-12/2021 (từ 10/11/2021 đến ngày 1/12/2021)