Yêu cầu báo giá số 1435/YCBG-PSTW ngày 09/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam